POP-DOWN BAR

Een plek om te kunnen landen, dat wil MET zijn. Het veranderende gebruik van de stad vraagt om het inrichten van nieuwe plekken om elkaar te ontmoeten, de multifunctionele bar van MET is zo’n plek. MET wil een podium bieden aan jonge mensen, waar ruimte is om ideeën te testen, te ontwikkelen en te tonen aan een breder publiek.

ORGANISATIE

Samen heb je een grotere aantrekkingskracht, MET maakt dat mogelijk. MET werft en ondersteunt initiatieven van jongvolwassen en koppelt hen aan andere ontwikkelingen in de stad. MET is een stichting en heeft een netwerk van 52 initiatiefnemers die ieder op eigen wijze een bijdrage leveren aan de organisatie.  Alle initiatiefnemers van MET zetten zich vrijwillig in, de inkomsten die de bar genereert zet MET in om haar organisatie en activiteiten te financieren.